پیپ چوبی مشکی براق

پیپ جزو اکسسوری های شخصی می باشد که صرفه جهت استعمال دخانیات محسوب نمی شود. پیپ معمولا به عنوان دکور و یا هدیه نیز مورد توجه قرار می گیرد. پیپ مشکی رنگ با بدنه براقی که در تصویر مشاهده می کنید، در دو طرح دسته صاف و دسته منحنی موجود است.